5 لینک اخیر بالاترین

با پشتیبانی Blogger.
۱۳۹۰ خرداد ۴, چهارشنبه


وقتی یکی مردمی باشه همه جوره مردمی بودنش باید به رخ دشمنان ملت کشیده بشه ...
کوری چشم دشمنان ملت تو یک هفته اخیر بیش از 600 لینک درباره ناصر خان به بالاترین ارسال شده . 
من سراغ ندارم درباره یک موضوع تو ماه های اخیر که اینقدر لینک ارسال شده باشه ...

0 ابراز لطف:

ارسال یک نظر

صفحه عضو سابق مجاهدین در فیس بوک

آرشیو

درباره من

نســــرین
همه قبول دارند که آزادی بیان باید وجود داشته باشه اما کمتر کسی حاضره این آزادی رو به طرف مقابلش بده
مشاهده نمایه کامل من