5 لینک اخیر بالاترین

با پشتیبانی Blogger.
۱۳۸۹ دی ۲, پنجشنبه
گرگوری راسپوتین راهب و سیاستمدار مشهور دربار روسیه تزاری بود . وی نفوذ عجیبی در نیکلای دوم و همسرش داشت . بسیاری راسپوتین را باعث سقوط سلسله رومانوف و امپراطوری عظیم تزارها دانسته اند . راسپوتین به طرز مرموز و عجیبی وارد دربار تزارها شده و گویا با قدرتی جادویی ملکه و امپراطور را مسحور خود کرده بود . مردی مقدس ماب با لباس روحانی اما هرزه و زن باره .
مامورین دولتی از اعمال زشت و قبیحی که راسپوتین در طی شبانه روز مرتکب می شد پرونده تهیه کردند و به جمع آوری اسناد پرداختند. اما تزار این چیز ها را باور نمی کرد. به خیال خودش نمی خواست اجازه دهد کسی برای راسپوتین عزیز او پاپوش درست کند. چندی نگذشت که راسپوتین از بزرگترین مشاورین دربار شد. در عزل و نصب ها دخالت جدی می کرد و برای خود دولتمردی بزرگ شده بود. وی تقریبا تمام شخصیت های کارآمد درباره تزار را از اطراف وی رانده بود و باعث تزلزل پایه های سلطنت وی شده بود .
با ظهور جرقه های انقلاب کمونیستی که توده مردم همراه آن بودند دیگر جایی برای درباریان نبود اما اول باید حسابشان را با یک نفر صاف میکردند . سرانجام راسپوتین به دست دو نفر از درباریان در آب خفه شد .


ورود عجیب به دربار ...
نفوذ غیرعادی در تزار ...
مقدس ماب بودن ...
دخالت در عزل و نصب ها ...
پراکنده کردن مردان کارآمد از اطراف حکومت ...


شما فکر میکنید کدام یک از شخصیت های سیاسی فعلی ایران مشابه راسپوتین است ؟ 


0 ابراز لطف:

ارسال یک نظر

صفحه عضو سابق مجاهدین در فیس بوک

آرشیو

درباره من

نســــرین
همه قبول دارند که آزادی بیان باید وجود داشته باشه اما کمتر کسی حاضره این آزادی رو به طرف مقابلش بده
مشاهده نمایه کامل من